Pieejama sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma personām ar alkohola atkarības problēmām

Latvijas Atkarības Psihologu apvienība Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma „10.solis”, Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/066 īstenošanas laikā 2012. gadā izstrādāja un ieviesa Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu trīs moduļu programmu personām ar alkohola atkarības problēmām, vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

Programma ir pieejama atkarību speciālistiem darbam ar atkarīgo cilvēku rehabilitāciju.

Intereses gadījumā, lūdzam interesēties par iespēju saņemt lietošana programmu, rakstot uz e-pastu atkaribas.psihologi@gmail.com.

 

 

Advertisements

Preses relīze: Notiks seminārs „Atkarības profilakses aktualitātes”

3 E logo

Informāciju sagatavojusi Sandra Rubene.

Šā gada 30.jūlijā no plkst 10:00 – 15:00 notiks seminārs „Atkarības profilakses aktualitātes”. Pasākumu organizē biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība (turpmāk tekstā – Biedrība). Semināra norises vieta: Pasaules tirdzniecības centrs „Rīga”, Elizabetes iela 2, Rīga.

Seminārs tiek rīkots Biedrības īstenota projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām” ietvaros.  Tajā plānots dalīties ar projekta rezultātiem, tostarp ar projekta ietvaros tapušā pētījuma „Atkarības profilakses politika Eiropā. Labās prakses piemēri atkarības profilakses programmām” secinājumiem, kā arī rosināt diskusiju par aktuāliem jautājumiem atkarību jomā.

Seminārā  ar informāciju dalīsies Latvijas Atkarības psihologu apvienības valdes locekle Aelita Vagale; Latvijas Atkarības psihologu apvienības pētījuma konsultante Inga Dreimane; Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa; RSU Juridiskās fakultātes dekāns, profesors, Andrejs Vilks; Rīgas domes Labklājības departamenta direktora p.i., Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors; Sabiedriskā politikas centra Providus pētniece, juriste Ilona Kronberga, Rīgas domes deputāts, Sociālo lietu komiteja un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas loceklis Kārlis Dombrovskis.

Seminārā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvji, kuru darbs saistīts ar atkarības profilakses jautājumiem.

Vairāk par projektu:

Biedrības „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” īstenota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”, nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/207/117 mērķis ir paaugstināt divpadsmit biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas un ilgtspējīgas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā. Projekta sadarbības partneris ir Nodibinājums „Centrs Valdardze”.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”.

Vairāk informācijas:

Sandra Rubene – mob.26337320, sandra.rubene@gmail.com.

https://atkaribaspsihologi.wordpress.com

Dienas kārtība: seminars_atkaribas_dienaskartiba_30.07.2013.

 

Notikuši semināri par sabiedrības interešu lobēšanu un interešu aizstāvības plāna izstrādi

3 E logo

Biedrības „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” īstenota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”, nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/207/117  ietvaros šā gada pavasarī notikuši divi semināri divpadsmit nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas atkarības profilakses jomā.

Seminārā, kas notika šā gada 5.-6. aprīlī, sabiedrības līdzdalības ekspertes Ineses Vaivares vadībā dalībnieki apguva zināšanas par līdzdalības instrumentiem politisko lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības interešu lobēšanu.

Seminārā, kas notika šā gada 23.-25.maijā, ar sabiedriskās politikas centra „Providus” ekspertu Reiņa Āboltiņa un Vitas Tēraudas atbalstu, dalībnieki strādāja pie interešu aizstāvības plāna izstrādāšanas.

Projekta mērķis ir paaugstināt divpadsmit biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas un ilgtspējīgas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā.

Projekta sadarbības partneris ir Nodibinājums „Centrs Valdardze”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”.

Noslēdzas projekta „Sociālās rehabilitācijas programma „10.solis”” īstenošana

3 E logo

Noslēdzas projekta „Sociālās rehabilitācijas programma „10.solis”” īstenošana

Preses relīze

Kopš 2012. gada jūlija sākuma biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis”” ietvaros nodrošinājusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no alkohola atkarīgām personām vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas dzīvo Rīgas reģionā.

Projekta laikā izstrādāta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma mērķa grupas vajadzībām. 44 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas nozīmē gan individuālu darbu sociālo darbinieku, psihologa, narkologa vadībā, gan terapeitiskās grupu nodarbības, gan mākslas terapeita vadītas nodarbības, kuru uzdevums  bija sniegt atbalstu mērķa grupai alkoholisma problēmu risināšanā, sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanā un arī nodarbinātības veicināšanā. Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros klientiem tika nodrošināta iespēja strādāt dažādus darbus piemeklētās prakses vietās, lai sekmētu atgriešanos darba tirgū.

Šī brīža informācija liecina, ka trīs personas pēc pakalpojuma saņemšanas ir iesaistījušās izglītības apguvē, savukārt četri cilvēki ir atraduši darba vietu. Tas vērtējams kā rezultatīvs sadarbības rezultāts, ņemot vērā, ka pirms sociālās rehabilitācijas daļa klientu ilgstoši nebija strādājuši algoti darbu.

Kā jau ziņots iepriekš, kopš 2012. gada jūlija projekta ietvaros darbojas arī informatīvi konsultatīvs uzticības tālrunis – 67355505, cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts alkohola problēmu risināšanā. Projekta darbības laikā sniegtas vidēji virs 70 konsultācijām mēnesī.

Lai arī projeka īstenošana noslēdzas šā gada 31.maijā, biedrība turpinās sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas pakalpojumus arī pēc projekta beigām, vairāk informācijas par to lūdzam meklēt biedrības interneta vietnē – https://atkaribaspsihologi.wordpress.com.

Par projektu: Projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis”” nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/066 ar Eiropas Sociālās fonda finansiālu atbalstu īsteno biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība. Projekta mērķa grupa ir no alkohola atkarīgas personas vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas pabeigušas ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas kursu stacionārā.

Uzsākta projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām” īstenošana

3 E logo

Biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība uzsākusi īstenot projektu „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”

Preses relīze

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ieva Mikijanska.

Šā gada februārī biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”, nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/207/117  un tā īstenošanas laiks ir no 2013.gada februāra līdz jūlijam. Projekta sadarbības partneris ir Nodibinājums „Centrs Valdardze”.

Projekta mērķis ir paaugstināt divpadsmit biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas un ilgtspējīgas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir divpadsmit Latvijas nevalstiskās organizācijas, kuru darbības joma ir saistīta ar atkarības profilakses darba veicināšanu (darbs ar jauniešiem, sports, izglītība, veselības veicināšana u.tml.).

Projekta īstenošanas laikā plānots organizēt divus apmācību seminārus, lai padziļinātu nevalstisko organizāciju darbinieku izpratni un zināšanas par līdzdalības instrumentiem politisko lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī lai kopīgi izstrādātu interešu aizstāvības plānu. Tāpat plānots izveidot apkopojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu labās prakses un vienotas pieejas atkarības profilaksē ieviešanu izglītības sistēmā, kā arī izveidot sadarbību ar Lielbritānijā bāzētām sadarbības tīklu organizācijām.

Projekta laikā tiks izveidots arī informatīvi izglītojošs videomateriāls, kas ikvienam nodrošinās iespēju iepazīties gan ar projekta norises gaitu un rezultātiem, gan, iespējams, veicinās arī citus interesentus iesaistīties un līdzdarboties visai sabiedrībai nozīmīgos procesos.

Tāpat projekta laikā tiks izveidota Biedrības mājas lapa, kas būs kā bāze un efektīvs instruments, lai palielinātu Biedrības kapacitāti un kas ar laiku kalpos par pamatu atkarības profilakses labās prakses datubāzei Latvijā un tiks izmantota kā profilakses programma un aktivitāšu resurss katram atkarības profilaksē iesaistītam speciālistam, realizējot jaunu programmu.

Projekta rezultātus plānots prezentēt plašākai auditorijai noslēguma seminārā 2013.gada jūlijā, uz kuru tiks aicinātas nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas, kuru darbība saistīta ar atkarības profilaksi, tāpat arī seminārā plānots informēt Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un pašvaldību pārstāvjus.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”.

Konsultatīvais UZTICĪBAS TĀLRUNIS – 67355505. Zvani un jautā!

 Projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis””ietvaros joprojām katru dienu darbojas informatīvi konsultatīvais uzticības tālrunis  – 67355505.

Tālruņa darba laiks katru dienu ir no plkstn. 8:00 – 22:00. Zvanus uzklausa un informāciju sniedz speciāli apmācīta brīvprātīgo darbinieku komanda.

ZVANI un JAUTĀ, ja

1) vēlies iesaistīties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas “10.solis” pakalpojuma saņemšanā

2) Tevi skārusi alkohola lietošanas problēma un ir nepieciešams atbalsts krīzes situācijas risināšanā.

 

Projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis”” nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/066 īsteno Latvijas Atkarības psihologu apvienība un finansē Eiropas Sociālais fonds.

Sociālās rehabilitācijas programma „10.solis” sniedz atbalstu atkarīgām personām

3 E logo

Preses relīze

Informāciju sagatavojusi projekta vadītāja Sandra Rubene.

Kopš 2012. gada jūlija sākuma jau sesto mēnesi biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis”” ietvaros nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no alkohola atkarīgām personām.

Klientu sociālā rehabilitācija noris pēc īpaši mērķa grupai izstrādātas sociālās rehabilitācijas programmas, kas paredz, ka persona trīs mēnešus ik dienu saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas nozīmē gan individuālu darbu sociālā darbinieka, psihologa, narkologa vadībā, gan terapeitiskās grupu nodarbības, gan mākslas terapeita vadītas nodarbības, kuru uzdevums ir veicināt mērķa grupas atbalstu alkoholisma problēmu risināšanā, sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidi un arī iesaistīšanos nodarbinātībā. Sākot ar rehabilitācijas procesa otro mēnesi, klientiem tiek nodrošinātas darba prakses vietas, lai sekmētu atgriešanos darba tirgū.

Sešu mēnešu laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas 24 personas. Decembra pēdējās dienās tuvojas noslēgums darbam ar otro klientu grupu, kas saņem trīs mēnešu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Septembrī noslēdzās pirmās grupas darbs, un šobrīd, kad apritējuši trīs mēneši, kopš pirmās grupas klienti pametuši programmu, vērojams, ka dalība programmā klientu dzīvēs ir viesusi pozitīvas pārmaiņas – trīs cilvēki ir atraduši pastāvīgu darbu, divi apgūst arodizglītību. Tas vērtējams kā rezultatīvs sadarbības rezultāts, ņemot vērā, ka pirms sociālās rehabilitācijas klienti ilgstoši nebija strādājuši algoti darbu.

Ar 1.janvāri darbu sāks trešā klientu grupa, kas ir noslēdzošā konkrētā projekta ietvaros.

Programmas vadītāja Aelita Vagale skaidro: „Ņemot vērā, ka alkoholisms ir hroniska slimība, īpaši svarīgi ir sniegt atkarīgajai personai nepieciešamo atbalstu pēcārstēšanās periodā, lai tā spētu atgriezties sabiedrībā un ģimenē pēc iespējas stabilākā pašizjūtā par sevi un savu dzīvi. ”

Kā jau ziņots iepriekš, kopš jūlija projekta ietvaros darbojas arī informatīvi konsultatīvs uzticības tālrunis cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts alkohola problēmu risināšanā. Tālruņa numurs – 67355505. Tālrunis darbojas katru dienu no plkstn. 8:00 – 22:00. Uz zvaniem atbild īpaši apmācīta brīvprātīgo darbinieku komanda. Informatīvi konsultatīvais uzticības tālrunis konsultē par palīdzības iespējām alkohola problēmu risināšanā, gan arī sniedz informāciju par to, kā cilvēks var saņemt palīdzību sociālās rehabilitācijas programmā „10.solis”. Aicinām zvanīt:1) ikvienu, kuru skārusi alkohola lietošanas problēma un kam nepieciešams atbalsts krīzes situācijas risināšanā,2) ikvienu, kas vēlas saņemt bezmaksas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas programmā “10.solis”no alkohola atkarīgiem cilvēkiem.

Par projektu: Projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma “10.solis”” nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/066 ar Eiropas Sociālās fonda finansiālu atbalstu īsteno biedrība Latvijas Atkarības psihologu apvienība. Projekta mērķa grupa ir no alkohola atkarīgas personas vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas pabeigušas ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas kursu stacionārā.

Vairāk informācijas:

Sandra Rubene – sandra.rubene@gmail.com.